OCHRONA ŚRODOWISKA

Strona główna O Firmie Działalność Kontakt
STRONA GŁÓWNA

O FIRMIE

DZIAŁALNOŚĆ

KONTAKT

Operaty ochrony środowiska, wykonane przez nas w ciągu ostatnich lat:

 • Studium ochrony atmosfery dla 3 kotłowni gazowych w Jednostce Wojskowej Nr 1616. - wykonane dla Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w Krakowie.

 • Określenie efektu ekologicznego po konwersji 6 kotłowni w Jednostce Wojskowej Nr 1616. - wykonane dla Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w Krakowie.

 • Studium ochrony atmosfery dla kotłowni MPO Sp. z o.o. zlokalizo- wanej w Krakowie przy ul. Barskiej 12. - wykonane dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie.

 • Studium ochrony atmosfery dla kotłowni gazowej w Hotelu Francuskim w Krakowie - wykonane dla ORBIS SA Oddział Kraków.

 • Studium ochrony atmosfery - wykonane dla Instytutu Zootechniki w Krakowie

 • Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza dla Wytwórni Mas Bitumicznych RDM Balice. - wykonane dla Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich Kraków

 • Operat ochrony powietrza dla kotłowni parowej. - wykonane dla OSM Skała.

 • Analiza ochrony powietrza dla 3 kotłowni w; JW Niepołomice, JW Niedźwiedź i JW Węgrzce - wykonane dla WRZKB Kraków.

 • Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza dla kotłowni technologicznej Spółki SARIA w Wielkanocy k/Gołczy. - wykonane dla SARIA Sp. z o.o. Gołcza

 • Studium ochrony atmosfery dla kotłowni parowej ZPOW w Tenczynku. - wykonane dla ZPOW Tenczynek Sp. z o.o.

 • Studium ochrony atmosfery dla kotłowni technologicznej Spółki HORTAQUA w Kacicach k/Słomnik. - wykonane dla HORTAQUA Sp. z o.o. w Krakowie

 • Studium ochrony powietrza dla obiektów eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chrzanowie; ciepłownia "POŁUDNIE", kotłownia "ŚLĄSKA" oraz kotłownia "FLAGÓWKA" - wykonane dla PEC Chrzanów

 • biuro@tawimex.com.pl

  Projekt i obsługa strony: TAWIMEX Sp. z o.o.