Sekretariat:

☎ (012) 422-31-64

Pracownia projektowa:

☎ (012) 659-33-11

E-mail:

✉ biuro@tawimex.com.pl

obrazek1

PONAD 30 LAT

DZIAŁALNOŚCI

obrazek2

ZESPÓŁ

WYKWALIFIKOWANYCH

PROJEKTANTÓW

obrazek3

ZAUFAJ

NASZEMU

DOŚWIADCZENIU

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Zgodnie ze statutem Spółki już od ponad 30 lat zajmujemy się głównie działalnością inżynierską z zakresu analiz, projektowania i konsultingu. Spełniając funkcję biura projektów, podejmujemy się również opracowań niestandardowych, wychodzących poza typowe działania studialno-projektowe.

Zakres naszej działalności - stanowiący zarazem naszą ofertę - obejmuje przede wszystkim następujące dziedziny:

 1. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA wszelkich obiektów w tym obiektów przemysłowych, INSTALACJE ODPYLANIA
 2. INSTALACJE SANITARNE, w tym sieci i przyłącza
 3. OGRZEWNICTWO i CIEPŁOWNICTWO w tym kotłownie, instalacje wewnętrzne CO, wymiennikownie/ węzły cieplne i sieci cieplne
 4. Gospodarka cieplna i oszczędności energii
 5. Gospodarka paliwami i energią w przemyśle oraz innych jednostkach
 6. Gazownictwo w tym Stacje tankowania gazem ziemnym
 7. TECHNOLOGIA:
  • Instalacje technologiczne: ruraż, układy pompowe, podawania produktów
  • Instalacje hermetyzacji, gazów technicznych, detekcji
  • Instalacje sprężonego powietrza

W wymienionych powyżej dziedzinach wykonujemy, między innymi:

 • Studialne prace projektowe
  • Kompleksowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe
  • Analizy techniczne, koncepcje itp.
 • Ekspertyzy
 • Analizy techniczno-ekonomiczne i analizy opłacalności
 • Pomiary
 • Audyty energetyczne
 • Plany zaopatrzenia w paliwa i energię

Dane kontaktowe:

PPHU TAWIMEX Spółka z o.o.

30-819 Kraków, ul. Górników 13

Sekretariat:

☎ (012) 422-31-64

☎ (012) 659-33-10

Pracownia projektowa:

☎ (012) 659-33-11

✉ biuro@tawimex.com.pl