Sekretariat:

☎ (012) 422-31-64

Pracownia projektowa:

☎ (012) 659-33-11

E-mail:

✉ biuro@tawimex.com.pl

obrazek1

PONAD 30 LAT

DZIAŁALNOŚCI

obrazek2

ZESPÓŁ

WYKWALIFIKOWANYCH

PROJEKTANTÓW

obrazek3

ZAUFAJ

NASZEMU

DOŚWIADCZENIU

Koncepcje i analizy

Lp. Klient Projekt
1 CIECH Sarzyna S.A. Koncepcja modernizacji Laboratorium w budynku L3w CIECH Sarzyna S.A. (instalacji wentylacji i technologii)
2 CIECH Sarzyna S.A. Koncepcje Technologia, wentylacji zabezpieczeń PPoż – Przeniesienie produkcji kitów i Szpachlówek
3 WPW ATLANTIS - MIELEC Sp. z o.o. Studium systemów ogrzewania i wentylacji hal w Wytwórni Płyt Warstwowych ATLANTIS w Mielcu
4 Huta Szkła w Jaśle Koncepcja poprawy mikroklimatu na stanowiskach pracy HS Jasło
5 Urząd Miasta Krakowa Koncepcja modernizacji instalacji CO oraz analiza możliwości wentylacji budynku UMK przy ul. Powstania Warszawskiego 10
6 Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo - Budowlany w Krakowie Koncepcja modernizacji gospodarki cieplnej J.W. 4116 Kraków - Rząska
7 EC "Kraków" SA Koncepcja instalacji c.w.u wraz z węzłem c.o. i c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy ul. Stachiewicza 40a w Krakowie
8 EC "Kraków" SA Koncepcja zmiany systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u. w osiedlu mieszkaniowym przy ul. Meissnera w Krakowie
9 EC "Kraków" SA Koncepcja trasy sieci cieplnej do obiektów przy ul. Wielopole 2 i 4 w Krakowie
10 EC "Kraków" SA Koncepcja przygotowania c.w.u. dla osiedli II Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303 w Krakowie
11 Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju Program uciepłownienia dla miasta Busko-Zdrój
12 Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju Program uciepłownienia dla miasta Kazimierza Wielka
13 Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju Program uciepłownienia dla miasta Pińczów
14 Elektrociepłownia "Gorlice" Sp. z o.o. Program restrukturyzacji gospodarki cieplnej miasta Gorlice oraz zakładów przemysłowych w obecnym i perspektywicznym obszarze zasilania EC Gorlice
15 SUN-GARDEN Spółka z o.o. przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym w Malanowie Studium gospodarki cieplnej Zakładu firmy SUN-GARDEN w Malanowie
16 Urząd Miasta i Gminy w Stąporkowie Analiza techniczna i wycena kotłowni OŻS Stąporków w Stąporkowie
17 EC "Kraków" SA Koncepcja zasilania w CO i CWU obiektów Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej
18 Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku Zdroju Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności zastosowania kotłowni olejowych jako źródeł CWU
19 EC "Kraków" SA Studium potencjalnego rynku odbiorców energii cieplnej w aglomeracji miasta Krakowa
20 EC "Kraków" SA Program wdrażania CWU dla dociążenia mocą cieplną sieci obszarze ulic; Al. Słowackiego - Mazowiecka - Cieszyńska
21 EC "Kraków" SA Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania w CCWU budynków Gminy Kraków; os. Centrum B 8, os. Szklane Domy 1, os. Urocze 1 i os. Słoneczne 1
22 TELKOM-TELOS SA w Krakowie Koncepcja gospodarki cieplnej zakładu
23 EC "Kraków" SA Analiza techniczna potencjalnego rynku odbiorców energii cieplnej dla potrzeb CWU w obszarze ulic Mogilska, Rondo, Lubicz
24 KZC PONIDZIE w Busku Zdroju Aktualizacja krzywych regulacyjnych dla źródeł ciepła w związku z dociepleniem części budynków
25 EC "Kraków" SA Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych systemów ogrzewań przy uwzględnieniu aktualnych cen nośników energii
26 POLIFARB-BECKER Dębica Analiza techniczno-ekonomiczna systemu ciepłowniczego Fabryki Farb i Lakierów POLIFARB-BECKER SA w Dębicy
27 PSP w Bochni Weryfikacja wielkości zamówionej mocy cieplnej dla celów grzewczych obiektów szkoły Nr 7 w Bochni
28 KZC PONIDZIE w Busku Zdroju Określenie strat ciepła z sieci wysokoparametrowych eksploatowa- nych przez KZC PONIDZIE dla celów taryfikacji
29 KZC PONIDZIE w Busku Zdroju Opracowanie krzywych regulacyjnych dla źródeł ciepła eksploatowa- nych przez KZC w Busku Zdroju, Pińczowie i Kazimierzy Wielkiej
30 Urząd Miasta w Trzebini Określenie zapotrzebowania mocy cieplnej dla CO i CWU budynku Nr 72 przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego w Trzebini
31 "Uzdrowisko Szczawnica" S.A. Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarki cieplnej Przedsiębiorstwa "Uzdrowisko Szczawnica" S.A.
32 POLIFARB-BECKER Dębica Koncepcja modernizacji zasilania Zakładu w energie cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania Dębickiej Fabryki Farb i Lakierów POLIFARB BECKER DĘBICA S.A.
33 Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA w Sarzynie Obliczenie strat cieplnych wraz z analizą przyczyn ich powstawania, dla sieci: - pary 2 MPa - pary 0,6 MPa - wody 90/70 oC - wody 150/70 oC Zakładów Chemicznych ORGANIKA-SARZYNA w Sarzynie
34 KRONOERG Sp. z o.o. w Pustkowie Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji systemu zasilania w ciepło Zakładu KRONOERG Sp. z o.o. w Pustkowie
35 FM GLINIK SA w Gorlicach Analiza techniczna możliwości optymalizacji istniejących systemów zasilania w CO i CWT oraz minimalizacji strat ciepła w sieciach FM GLINIK SA w Gorlicach
36 ZS STAR SA w Starachowicach Koncepcja stacji sprężania gazu ziemnego do tankowania wózków widłowych
37 Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. Koncepcja oraz ZTE zagospodarowania nadwyżek biogazu w Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Dane kontaktowe:

PPHU TAWIMEX Spółka z o.o.

30-819 Kraków, ul. Górników 13

Sekretariat:

☎ (012) 422-31-64

☎ (012) 659-33-10

Pracownia projektowa:

☎ (012) 659-33-11

✉ biuro@tawimex.com.pl